Category Archives: Χωρίς κατηγορία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
JEAN MONNET ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΙΟ 2018
KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

Όσοι φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί,
επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους
για πρακτική άσκηση στο Κέντρο Αριστείας Jean
Monnet (μη αμειβόμενη), αποστέλλοντας μήνυμα με
τον τίτλο praktiki askisi στην ηλεκτρονική
διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με
συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2017.

Οι θέσεις είναι για 6 ή 8 φοιτητές από το Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, 4 φοιτητές από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ, ή
τη Νομική Σχολή ΔΠΘ, 1 από το Τμήμα
Δημοσιογραφίας ΑΠΘ και 1 από το Τμήμα
Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν την Πέμπτη
9.11.2017, στις 15.00 ανάλογα με τη
σειρά εμφάνισης στο γραφείο 321 Β, τρίτος όροφος,
Πύργος ΚΖ, ΠΑΜΑΚ.
Απαραίτητο προσόν είναι η άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας, για την οποία θα γίνει άτυπη
γραπτή εξέταση με τη μετάφραση μίας παράγραφου
από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα στις 15.00
και στις 16.00 μμ.
Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:
Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση
διαρκεί από Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 μέχρι 25
Μαΐου 2018 με ενδιάμεσα διαλείμματα για τις
διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και για
την εξεταστική Ιανουαρίου. Η άσκηση θα είναι
καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή που
θα επιλεγεί. Θα περιλαμβάνει απασχόληση του
ασκούμενου για 12 ώρες την εβδομάδα περίπου.
Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η καλή
γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency) και η
επιτυχής εξέταση σε μαθήματα ευρωπαϊκού δικαίου ή
ευρωπαϊκών θεμάτων. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης
και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει
η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται
πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί να γίνεται
και με ηλεκτρονικά μέσα και θα περιλαμβάνει
παρουσία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για συνεργασία μαζί με
την κάτοχο της Έδρας Jean Monnet και τους
θεματικούς συντονιστές του Κέντρου Αριστείας,
κατόπιν συνεννόησης.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα
ή όλα τα ακόλουθα αντικείμενα, κατά την επιλογή
του κάθε ασκούμενου μετά από συνεννόηση του
επιβλέποντα:

α) έρευνα, προετοιμασία, επιμέλεια και ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αριστείας notebooks
(τετραδίων εργασίας) στα αγγλικά και στα ελληνικά
πάνω σε ένα από τα παρακάτω θέματα του Κέντρου
Αριστείας:
1) Διατλαντικές/Θεσμικές Αμυντικές Προκλήσεις
στην ΕΕ, ΝΑΤΟ, Ηνωμένα Έθνη και ΟΑΣΕ, με
συντονιστή τον αν. καθηγητή κ. Βοσκόπουλο
2) Ρύθμιση και εποπτεία των Οίκων Αξιολογησης
Πιστοληπτικής Ικανότητας με συντονιστή τον αν.
καθηγητή κ. Παπαδόπουλο
3) Προκλήσεις για ξένες άμεσες επενδύσεις στην ΕΕ
και συγκρίσεις με τις ΗΠΑ και την Ρωσία, με
συντονιστή τον καθηγητή κ. Νίκα.
4) Ισότητα και κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ με
συντονίστρια την αν. καθηγήτρια κ. Λ.
Παπαδοπούλου (Νομική ΑΠΘ).
5) Πολιτική νεολαίας, Εγγύηση Νεολαίας και
εργασία στην ΕΕ με συντονιστή τον κ. Σκιαδά.
β) έρευνα, προετοιμασία, επιμέλεια και ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Συνταγματικών
Αξιών του Κέντρου Αριστείας συλλογών νομολογίας
και νομοθεσίας στην Ελλάδα, στην ΕΕ και στα κράτη
μέλη, στα αγγλικά και στα ελληνικά για τις
συνταγματικές αξίες της ΕΕ (αξιοπρέπεια, ισότητα,
δημοκρατία, ελευθερία, κράτος δικαίου και
θεμελιώδη δικαιώματα).
γ) προώθηση των εκδηλώσεων του Κέντρου Αριστείας
και κάλυψη ειδησεογραφίας.
δ) υποστήριξη στη διαχείριση της ιστοσελίδας του
Κέντρου Αριστείας
ε) Διοικητική στήριξη των συνεδρίων του Κέντρου
Αριστείας πάνω στα παραπάνω θέματα καθώς και του
Παρατηρητηρίου Συνταγματικών Αξιών.
στ) διαδικασία απομαγνητοφώνησης εισηγήσεων από
συνέδρια του Κέντρου Αριστείας που έγιναν πέρυσι
ή θα γίνουν φέτος.
ζ) διαδικασία αρχικού proofreading των βιβλίων
του Κέντρου Αριστείας στα ελληνικά και στα
αγγλικά, δηλαδή ανάγνωση και διόρθωση των
εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών
σε εισηγήσεις που έχουν ως θέμα την εμβάθυνση στο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στα Ευρωπαϊκά θέματα.
η) μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην
αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση
μεταφράσεων.
θ) έρευνα σε βάσεις δεδομένων, αποδελτίωση και
ανεύρεση βιβλιογραφίας, νομολογίας και νομοθεσίας
στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ευρωπαϊκούς θεσμούς και
ευρωπαϊκές πολιτικές.
ι) απλό μοντάζ και ανάρτηση βίντεο από τις
δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας στο youtube.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, εφόσον διεξαχθεί
επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό και
συστατική επιστολή για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι
θα βελτιώσουν την ικανότητα στη χρήση της
αγγλικής γλώσσας γενικά και ορολογίας ειδικότερα
και θα αποκτήσουν εμπειρία στην ερευνητική
εργασία και στην έκδοση notebooks, συλλογών και
βιβλίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πεπραγμένα
της Έδρας Jean Monnet βλ. ιστοσελίδα
http://afroditi.uom.gr/jmc/.
Για όσα έχει δημοσιεύσει μέχρι τώρα το Κέντρο
Αριστείας βλ.
http://jmcexcellence.uom.gr/%CF%83%CF%84%CF%8C%CF
%87%CE%BF%CE%B9/
και
http://jmcexcellence.uom.gr/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE
%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%
CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/

23-24 Οκτωβρίου 2017: Συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης: Ενίσχυση της δημοκρατίας στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης

Συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης: Ενίσχυση της δημοκρατίας στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης

Οργάνωση: Heinrich Böll Stiftung Greece, Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού» του ΑΠΘ και το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κρίση της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης, Brexit και τάσεις απόσχισης κρατιδίων και περιφερειών από τα έθνη-κράτη με αποκορύφωμα την περίπτωση της Καταλονίας, εθνικιστικές λαϊκίστικές κυβερνήσεις σε κράτη-μέλη, προσφυγική κρίση, άνοδος της ακροδεξιάς και της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και ισλαμοφοβίας, αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Τραμπ.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλές και μεγάλες, όπως μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών για το μέλλον της. Πώς μπορεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα να αποκτήσει νέα δυναμική διατηρώντας τη συνοχή του; Πώς μπορεί η ενωμένη Ευρώπη να συνεχίσει να υλοποιεί την υπόσχεση που έδωσε πριν από 60 χρόνια με την ιδρυτική της διακήρυξη, να προσφέρει δηλαδή ευημερία, ειρήνη και ελευθερία σε όλους τους πολίτες της; Πώς μπορεί να προστατέψει και να εμβαθύνει το μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας που σήμερα αμφισβητείται; Πώς μπορεί η Ευρώπη να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ειρηνική επίλυση διεθνών διαφορών, να γίνει μια ήπειρος πιο ανοιχτή και φιλόξενη;

Αυτά τα θέματα θα συζητηθούν και θα εξεταστούν σε βάθος στη σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων «Συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης» που οργανώνουν από κοινού το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, η Εδρα Jean Monnet «Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού» του ΑΠΘ και το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Καλούμε επιστήμονες που με τις εργασίες και τις δημοσιεύσεις τους αναζητούν δρόμους και προτείνουν πολιτικές για τη δημοκρατική μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσκεκλημένες/οι επιστήμονες δίνουν μια δημόσια διάλεξη και θα συμμετέχουν σε ένα τρίωρο σεμινάριο, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, ιδίως ακαδημαϊκών ερευνητριών/τών και μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών που ασχολούνται με ευρωπαϊκά ζητήματα από διαφορετικές οπτικές, επιστήμες και σχολές.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Θέμα: Ενίσχυση της δημοκρατίας στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης

Διάλεξη και συζήτηση
Δευτέρα 23/10/2017 19:00, Αίθουσα διαλέξεων Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29

Κύρια προσκεκλημένη ομιλήτρια: Καθηγήτρια κα Ulrike Liebert, Κέντρο Jean Monnet Πανεπιστημίου της Βρέμης,

Παρεμβάσεις

 • Γιάννης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Γιώργος Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συντονισμός: Όλγα Δρόσου, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

Η ομιλία και οι παρεμβάσεις θα γίνουν στα Αγγλικά και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά.

Σεμινάριο
Τρίτη 24.10.2017 16:00-19:00 ώρα, Αίθουσα συνεδριάσεων Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αίθουσα 319, 3ος όροφος

Σε συνέχεια της δημόσιας συζήτησης, διοργανώνεται τρίωρο σεμινάριο, στο οποίο θα συμβάλουν οι παρεμβαίνουσες/οντες της Δευτέρας. Στο σεμινάριο θα συμμετάσχει περιορισμένος αριθμός ακαδημαϊκών διδασκουσών/όντων, ερευνητριών/τών, μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών που ασχολούνται με ευρωπαϊκά ζητήματα από διαφορετικές οπτικές και σε διαφορετικές σχολές.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Αγγλικά, χωρίς διερμηνεία.
Δηλώσεις ενδιαφέροντος με βιογραφικό μέχρι και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας:

Ευάγγελος Αστυρακάκης
Email: e.astyrakakis@gr.boell.org
Τ: 2310 28 28 29

ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, 1-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Θερινή Ακαδημία «Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Έδρα Jean Monnet του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει θερινή ακαδημία με θέμα: «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» από 1 έως 3 Ιουλίου 2017, στην κλιματιζόμενη Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 Η Ακαδημία θα διαρκέσει 3 μέρες (1-3 Ιουλίου) και συνολικά 25 ώρες.

Θα διεξαχθεί στην αγγλική από 8 εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς από την Ευρώπη και την Ελλάδα και προσφέρει 2 εξωσχολικές μονάδες ECTS στους συμμετέχοντες. Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και φοιτητές διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, νομικής, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

Η φετινή θερινή ακαδημία δομείται σε πέντε άξονες: α) Τη δομή και την εξέλιξη του Χώρου Ελευθερίας, Ασφαλείας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ),  β)  την  Ευρωπαϊκή  Ιθαγένεια  και  τα  Δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη ιδίως στον  ΧΕΑΔ,  γ) τον Χώρο Σένγκεν, και τις πολιτικές Μετανάστευσης και Ασύλου, δ) Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Αστυνομική Συνεργασία και ε) Αστική και Ποινική Δικαιοσύνη στην ΕΕ.

Την πρώτη θεματική θα αναπτύξει ο Μιχαήλ Χρυσομάλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιο Θράκης και Κάτοχος Έδρας Jean Monnet. Για το δεύτερο θέμα θα μιλήσει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δέσποινα Αναγνωστοπούλου. Τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ θα αναλύσει ο Βασίλης Χατζόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Μπριζ). Την Πολιτική Ασύλου της ΕΕ θα παρουσιάσει ο Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Δρ. Ρεβέκκα Παιδή, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θα παρουσιάσει την πολιτική ασφάλειας στην Ευρώπη και τον ρόλο των μικρών κρατών. Την αστυνομική συνεργασία στην ΕΕ θα αναλύσει ο Δρ. Νικόλαος Γαϊτενίδης, προϊστάμενος του Παρατηρητηρίου Συνταγματικών Αξιών της ΕΕ του Κέντρου Αριστείας. Τέλος, η πέμπτη θεματική για την Αστική και Ποινική Δικαιοσύνη θα παρουσιαστεί από τον Miguel GardenesSantiago, Μόνιμο Καθηγητή στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης, και την Αθηνά Γιαννακούλα, Δ.Ν. δικηγόρο, συνεργάτιδα στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκουσα στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Οι ώρες διδασκαλίας είναι το Σάββατο 1 Ιουλίου από τις 10.30 μέχρι τις 18.30, την Κυριακή 2 Ιουλίου από τις 15.00 έως τις 21.45, και την Δευτέρα από τις 15.00 μέχρι τις 22.00.

Το κόστος είναι 190 ευρώ για εγγραφές πριν τις 25 Μαΐου και 240 για εγγραφές  μετά  τις 25 Μαΐου.

Ειδικά για τους φοιτητές το κόστος είναι 130 ευρώ για εγγραφές πριν τις 25 Μαΐου και 190 ευρώ για εγγραφές μετά τις 25 Μαΐου.

Το κόστος περιλαμβάνει: τα δίδακτρα, όλο το διδακτικό υλικό, διαλείμματα με καφέ και ελαφρύ φαγητό.

Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις 10% στα δίδακτρα σε περίπτωση εγγραφής 2 ατόμων  και 20% σε περίπτωση εγγραφής 3 ατόμων μαζί. Προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα σε 12 άτοκες δόσεις.

Η θερινή ακαδημία θα χορηγήσει δύο υποτροφίες υπό τον όρο πως θα καταχωρηθούν άνω των 20 συμμετοχών και οι υποψήφιοι θα δείξουν μεγάλο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και επιδόσεις, καθώς και απόδειξη της οικονομικής τους αδυναμίας (πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας). Η υποτροφία καλύπτει μόνο το κόστος συμμετοχής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου, 2017. Μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής αιτήσεων (στα Αγγλικά) που θα βρείτε στο http://jmcexcellence.uom.gr/ανακοινώσεις/θερινη-ακαδημια-κεντρου-αριστειασ-ζα/

**Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις danag@uom.gr (κα. Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Ακαδημαϊκή  Συντονίστρια  του  Κέντρου  Αριστείας) ή mantzari@uom.edu.gr (υποψ. διδάκτωρ κα. Μαντζάρη, υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης Κέντρου Αριστείας) ή να καλέσετε στο 2310 891 442 και 6979 639368.

 

SUMMER ACADEMY 1-3 JULY 2017 “EU AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE”

The Jean Monnet Centre of Excellence, in collaboration with the Jean Monnet Chair of the Democritus University of Thrace organize a summer school entitled “The EU area of freedom, security and justice”, that will take place in July 1-3, at the Conference Room of the University of Macedonia in Thessaloniki, Greece. For all information check here.

Curriculum – Course structure:

 • Structure and Evolution of the AFSJ
 • European Citizenship Rights in the AFSJ
 • Schengen, Migration and Asylum Policy
 • EU Security and Police Cooperation
 • Civil and Criminal Justice in the EU

Organization:

The Summer Academy is organized by the Jean Monnet Centre of Excellence of the University of Macedonia, Greece. This year’s co-organizer is the Jean Monnet Chair, awarded by the European Commission to  Michail Chrysomallis, Associate Professor of the Law School of Democritus University of Thrace.

Course leader:

Dr. Despina Anagnostopoulou, Associate Professor, Department of International and European Studies, University of Macedonia

Venue: University of Macedonia Conference Room (1st floor)

Fees:

For University Students: EUR  190

For all other participants:EUR 240

Certification:

Certificates of Αttendance will be issued for all participants. A Graduation Certificate will be awarded to those passing a multiple choice examination.

Credits info:

2 Extra-curricular ECTS will be granted to those passing a multiple choice exam by the University of Macedonia.

Who can join?

 • University Students of graduate and undergraduate level.
 • Public officials working primarily in the field of EU integration.
 • Lawyers, judges, social and political scientists, journalists, police officers and other professionals from non-governmental organizations and think-tanks who wish to enhance their skills and knowledge on the AFSJ.

Faculty:

Courses of the seminar will be taught by a highly distinguished international faculty.

This year our lecturers are:

 • Miguel Gardenes-Santiago, Professor Titular, Law School, Universitat Autonoma de Barcelona
 • Vasilis Hatzopoulos, Professor, Department of Social Administration and Political Science, Democritus University of Thrace, College of Europe (Brugges), Greece/Belgium
 • Michail Chrysomallis, Associate Professor, Jean Monnet Chair, Law School, Democritus University of Thrace, Greece
 • Dimitrios Skiadas, Associate Professor, University of Macedonia
 • Ioannis Papageorgiou, Assistant Professor, Department of Political Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 • Despina Anagnostopoulou, Associate Professor, Department of International and European Studies, University of Macedonia, Greece
 • Dr. Nikos Gaitenidis, University of Macedonia
 • Dr. Athina Giannakoula, Aristotle University of Thessaloniki
 • Dr. Revecca Pedi, University of Macedonia

 The schedule is shaped as follows:

Saturday, July 1st: 10:30 am – 18.30 pm

Sunday, July 2nd: 15:00 pm – 21:45 pm

Monday, July 3rd: 15:00 – 22:00 pm

Please fill in this application-form and send it to danag@uom.gr and mantzari@uom.edu.gr or call us at +30 6979 639368.

Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος και Δια βίου Μάθηση – Πέμπτη 25 Μαΐου ώρα 9.30-1.30 – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος και Δια Βίου Μάθηση

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Αίθουσα συνεδρίων, 1ος όροφος

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Έρευνα σε Κρίσιμα Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», οργανώνει, την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, ώρες 9.30-14.00, συνέδριο με θέμα «Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος και Δια Βίου Μάθηση», στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (Εγνατίας 156, 1ος όροφος).

Το συνέδριο θα αφορά καίρια ζητήματα που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο και τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,

– η πορεία και οι νέοι στόχοι προς τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο,

– οι εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– το θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακές προκλήσεις για την αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– η εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην εποχή της δια βίου μάθησης,

– οι δεξιότητες για τη ζωή με σκοπό την οικοδόμηση αποκεντρωμένων συνεργειών μάθησης για την υποστήριξη των βασικών δεξιοτήτων σε άτομα με χαμηλά προσόντα και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, και

– η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: Η κατάσταση των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική περίπτωση.

Για τα παραπάνω ζητήματα θα παρουσιάσουν εισηγήσεις οι παρακάτω καθηγητές από τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Κρήτης:

Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Κάτοχος Έδρας Jean Monnet «Πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης, έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (μέσω skype)

Δημήτριος Σκιαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Θεματικός Συντονιστής του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σοφία Μπουτσιούκη, Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γεώργιος Ζαρίφης, Επίκουρος Καθηγητής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Αν. Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ), Πανεπιστημίου Κρήτης

Μετά από κάθε συνεδρία θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης από το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

20-21 Μαίου 2017 – Sessions του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet για την Τραπεζική Ενωση, τη Δημοσιονομική Ενωση και τις Επενδύσεις στην ΕΕ στο πλαίσιο του 8ου ICIB 2017

Θεματικές ενότητες του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet στο πλαίσιο του 8ου ICIB 2017

 

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη, 17 Μαΐου 2017

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει τρεις θεματικές ενότητες (sessions) και μία κεντρική ομιλία στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα (8th International Conference International Business – ICIB 2017) που θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη (οδός Μοναστηρίου 305) στις 19-21 Μαΐου 2017. Το Κέντρο Αριστείας λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2015 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, φιλοξενούμενο στο Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. To Κέντρο Αριστείας Jean Monnet συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο με θεματικές ενότητες που αφορούν τις επενδυτικές πολιτικές στην ΕΕ και το Επενδυτικό Πρόγραμμα Juncker, τη Δημοσιονομική Ένωση της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Όλες οι συνεδρίες θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, το “8o Διεθνές Συνέδριο για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα” φιλοξενεί τις παρακάτω δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet:

1.«EU Investment PoliciesThe Investment Plan for Europe (Juncker Plan το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 στις 09:00-11:00 (Session VI), με ομιλητές κατά σειρά τον κ. Nicholas Jennett (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Προϊστάμενο της Επενδυτικής Ομάδας για την Ελλάδα, Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), τον κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη (Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ), τον Ευρωβουλευτή κ. Γεώργιο Κύρτσο, τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θεματικό συντονιστή του Κέντρου Αριστείας στον ερευνητικό άξονα «Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση») και τον κ. Απόστολο Κιόχο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Η θεματική αυτή ενότητα συνδιοργανώνεται με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και θα συντονιστεί από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κα. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας.

Ο κ. Nicholas Jennett θα μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Στη συνέχεια, ο κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης θα επισημάνει τις ευκαιρίες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Έπειτα, ο Ευρωβουλευτής κ. Γεώργιος Κύρτσος θα αναφερθεί στην αγωνιώδη αναζήτηση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής στην Ελλάδα. Ο επ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος θα μιλήσει για τις πολιτικές, οικονομικές και επενδυτικές πτυχές του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που πρότεινε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker. Τη συνεδρία θα κλείσει ο επ. Καθηγητής κ. Απόστολος Κιόχος με θέμα τον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Χάρτη Επενδύσεων ως βασικό εργαλείο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

 1. «EU Fiscal Union» την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 στις 09:00-10:20 (Session X), με ομιλητές κατά σειρά τον κ. Δημήτρη Σκιαδά (Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Η συνεδρία θα συντονιστεί από τον Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Χρήστο Νίκα, θεματικό συντονιστή του Κέντρου Αριστείας στον άξονα «Ανάπτυξη της ΕΕ». Ο αν. Καθηγητής κ. Δ. Σκιαδάς θα μιλήσει για το καίριο ζήτημα της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ως βάσης για μια Δημοσιονομική Ένωση και θα δώσει έμφαση στα διδάγματα που απορρέουν από τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο επ. Καθηγητής κ. Ι. Παπαδόπουλος θα θέσει το ερώτημα αν το μείγμα πολιτικής για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε μια Δημοσιονομική Ένωση.
 2. Κεντρική ομιλία με θέμα «Τhe EU Investment PlanThe Extension of EFSIChallenges and Opportunities» την Κυριακή στις 10:20-11:00 (Session ΧΙ), με κεντρική ομιλήτρια την Ευρωβουλευτή κα. Μαρία Σπυράκη. Βασικό θέμα της ομιλίας είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.
 3. «EU Banking Union» την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 στις 11:30-13:00 (Session XΙΙ), με ομιλητές κατά σειρά τον κ. Ιωσήφ Κτενίδη (Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), τους κκ. Ιωάννη Παπαδόπουλο και Απόστολο Κιόχο (Επίκουρους Καθηγητές Πανεπιστημίου Μακεδονίας), την κα. Κορνηλία Βικελίδου (Υποψήφια Διδάκτορα Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και την κα. Μάρθα Καββαθά (Νομική Υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδας). Τη συνεδρία θα συντονίσει ο Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Λάμπρος Κοτσίρης. Ο αν. Καθηγητής κ. Ιωσήφ Κτενίδης θα μιλήσει για τις θεσμικές πτυχές της Τραπεζικής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα για τον σταδιακό μετασχηματισμό των αρμοδιοτήτων της ΕΕ για την εσωτερική αγορά μετά την χρηματοπιστωτική κρίση. Στη συνέχεια, οι επ. Καθηγητές κκ. Ιωάννης Παπαδόπουλος και Απόστολος Κιόχος θα αναφερθούν στο σχέδιο διαρθρωτικής τραπεζικής μεταρρύθμισης της ΕΕ (European Glass – Steagall Act). Η κα. Κορνηλία Βικελίδου, θα αναφερθεί στην περίπτωση της Τράπεζας Bank Monte dei Paschi di Siena υπό το πρίσμα της αποτελεσματικής Τραπεζικής Ένωσης. Τέλος, η κα. Μάρθα Καββαθά θα μιλήσει για το καίριο ζήτημα των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης και την αλληλεπίδραση μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ενιαίου Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).

Με την επιχορήγηση του προγράμματος της ΕΕ Erasmus+

*Για τη συμμετοχή στο «8ο Διεθνές συνέδριο για Διεθνή Επιχειρηματικότητα» απαιτείται εγγραφή και καταβολή χρηματικού ποσού όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα www.icib.eu. Ειδικά για τους φοιτητές, η εγγραφή στο διεθνές συνέδριο είναι μόνον 25 ευρώ, χωρίς συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ ή τα ελαφρά γεύματα.

Για την παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων (sessions) του Κέντρου Αριστείας, που φιλοξενούνται στο «8ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα», η εγγραφή ανέρχεται στο ποσόν των 25 ευρώ ανά θεματική ενότητα και θα καταβληθεί στους οργανωτές του Διεθνούς Συνεδρίου. Ειδικά για τους φοιτητές, η παρακολούθηση των sessions του Κέντρου Αριστείας είναι δωρεάν, χωρίς συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ ή τα ελαφρά γεύματα.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Κέντρο Αριστείας.

**Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις danag@uom.gr (κα. Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας) ή apalla@uom.edu.gr  (υποψ. Διδάκτωρ κα. Πάλλα, υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης Κέντρου Αριστείας) ή να καλέσετε στο 2310 891 644.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των θεματικών ενοτήτων του Κέντρου Αριστείας.

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

INTERNATIONAL BUSINESS

 

 

 

www.icib.eu

ICIB 2017 Program

Grand Hotel Palace

Thessaloniki
Saturday 20/5/2017

9:00-11:00 am
SESSION VI

Jean Monnet Center of Excellence of the University of Macedonia in collaboration with the Chamber of Commerce and Industry of Thessaloniki

Research Laboratory of  International Relations and European Integration  

JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE

Research on Crucial Issues

of European Integration

 

 
Jean Monnet Chair

New Dimensions on EU Legal Studies

                                             

EU Investment Policies – The Investment Plan for Europe (Juncker Plan)
Chair: Despoina Anagnostopoulou

Nicholas Jennett  European Fund for Strategic Investments (EFSI)
Emmanouil Vlachogiannis, 1st Vice President, TCCI  

The opportunities for Greek SMEs

Georgios Kyrtsos Member of the European Parliament  

Greece´s agonizing search of a development strategy

Ioannis Papadopoulos, University of Macedonia The Political, Financial, and Investment Aspects of the Investment Plan for Europe
Apostolos Kiohos, University of Macedonia The European Investment Advisory Hub as an essential tool of the Investment Plan for Europe

Sunday 21/5/2017
SESSION X
9:00-10:20 am
Jean Monnet Center of Excellence of the University of Macedonia

Research Laboratory of International Relations and European Integration  

JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE

Research on Crucial Issues

of European Integration

 

 

 
Jean Monnet Chair

New Dimensions on EU Legal Studies

 

EU Fiscal Union
Chair: Professor Christos Nikas

Dimitrios Skiadas, University of Macedonia Excessive Deficit Process as a basis for a Fiscal Union: Lessons from the EU Auditors’ point of view
Ioannis Papadopoulos, University of Macedonia Constitutionalization of macroeconomic philosophy and asymmetrical fiscal framework: Can the Stability and Growth Pact policy mix lead to a Fiscal Union?
Round Table Discussion

 

SESSION XI

10:20-11:00

Jean Monnet Center of Excellence of the University of Macedonia

EU Investment Policies – The Investment Plan for Europe (Juncker Plan)
Keynote Speaker:

Maria Spyraki, Member of the European Parliament Τhe EU Investment Plan – The Extension of EFSI – Challenges and Opportunities

 

11:00-11:30 am
Coffee Break

11:30-13:00 pm

SESSION XII

 

Jean Monnet Center of Excellence of the University of Macedonia
EU Banking Union

Chair: Lambros Kotsiris, Aristotle University of Thessaloniki

Iosif Ktenidis, Aristotle University of Thessaloniki Institutional Aspects of the Banking Union: EU internal market competence transformation after the financial crisis
Ioannis Papadopoulos and Apostolos Kiohos, University of Macedonia The Structural Banking Reform Project of the EU: Towards a European Glass-Steagall Act?
Kornilia Vikelidou, University of Macedonia Towards an effective Banking Union: The case of the Bank Monte dei Paschi di Siena
Martha Kavvatha, Legal Service of the Bank of Greece Powers of the Bank of Greece under the Banking Union: Interplay with the ECB and the SRB”.
Round table discussion

 

SUMMER ACADEMY “AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE OF THE EU”

Summer School “The EU area of freedom, security and justice”, July 1-3, 2017

Jean Monnet Centre of Excellence, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

The Jean Monnet Centre of Excellence, in collaboration with the Jean Monnet Chair of the Democritus University of Thrace organize a summer school entitled “The EU area of freedom, security and justice”, that will take place in July 1-3, at the Conference Room of the University of Macedonia.

The academy will last 3 days and the official language will be English. The tuition fees is 190 euros for early bird registrations (before May 25th) and 240 euros for late registration.

Special University Student fees apply: 130 euros for early and 190 euros for late registration, respectively.

The course leader of the summer school is Associate Professor Dr. Despoina Anagnostopoulou, the Academic Director of the Jean Monnet Centre of Excellence and the faculty included highly achieved academics and researchers from various institutions from Greece and the EU.

The Summer School is built around 5 axes, namely a) the structure and evolution of the AFSJ, b) European Citizenship Rights in the AFSJ, c) Schengen, Migration and Asylum Policy, d) EU Security and Police Cooperation and e) Civil and Criminal Justice in the EU.

The first issue will be analyzed by Michail Chrysomallis, Associate Professor at the Law School of the Democritus University of Thrace and Director of the Jean Monnet Chair. The second topic will be presented by Despina Anagnostopoulou, Associate Professor at the Department of International and European Studies of the University of Macedonia. The migration policy issues will be addressed by Vasileios Hatzopoulos, Professor at the Department of Social Administration and Political Science of the Democritus University of Thrace, as well as Visiting Professor at the College of Europe in Brugges. The crucial issue of the asylum policies will be the topic of presentation of Ioannis Papageorgiou, Assistant Professor at the Department of Political Science of the Aristotle University of Thessaloniki. Dr Nikolaos Gaitenidis, Head of the Jean Monnet Constitutional Values Observatory of the University of Macedonia, will teach the topic “EU police cooperation within the EU”, while Dr. Revecca Pedi, post-doc researcher of the Institute of International, Defence and European Analysis at the University of Macedonia, will speak about the security policies and the role of small states.

The EU international private law will be presented by Miguel Gardenes-Santiago, Tenured Professor of the
Autonomous University of Barcelona. Dr. Athina Giannakoula, a fellow of the Law School of the Aristotle University of Thessaloniki, will analyse EU Criminal Law issues.

Two (2) scholarships will be granted after reaching 20 registrations, to participants of high academic profile, and a 10% fees reduction is possible for combined registrations of 2 participants, while a 20% reduction is possible for combined registrations of 3 participants.

The summer school is primarily addressed to: a) University Students of graduate and undergraduate level, b) Public officials working primarily in the field of EU integration, c) Lawyers, judges, journalists, social and political scientists and other professionals from non-governmental organizations and think-tanks who wish to enhance their skills and knowledge on the AFSJ.

Teaching sessions will take place on:

Saturday, July 1st: 10:30 am – 18:30 pm

Sunday, July 2nd: 15:00 pm – 21:45 pm

Monday, July 3rd: 15:00 – 22:00 pm

Certificates of Attendance will be issued for all participants. A Graduation Certificate will be awarded to those passing a multiple choice examination, while 2 Extra-curricular ECTS will be granted to those passing a multiple choice exam by the University of Macedonia.

For more information and registration please contact: danag@uom.gr (Associate Professor Dr. Despoina Anagnostopoulou, Academic Coordinator) or mantzari@uom.edu.gr (Ms. Theofano Mantzari, PhD Candidate, Jean Monnet Centre of Excellence Administrative Coordinator).

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Διάλογος για τα δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας – Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, ώρα 14.30-22.00 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διάλογος για τα δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, ώρα 14.30-22.00 

Ήδη από τον Απρίλιο του 2015 εξαιτίας της διεθνούς πολιτικής, το προσφυγικό ζήτημα έχει εξελιχθεί σε φλέγον πολιτικό ζήτημα για την Ευρώπη και ειδικά για την Ελλάδα που υποδέχεται τους πρόσφυγες. Στην τωρινή συγκυρία, το προσφυγικό έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της ανθρώπινης ιστορίας και η ελληνική κοινωνία εκπονεί σχέδια, προγράμματα και μελέτες για να υποδεχθεί τους αιτούντες άσυλο, να ενσωματώσει τους πρόσφυγες και να υπερασπίσει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο αυτό κρατικοί και τοπικοί φορείς, διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί, ευρωπαϊκές υπηρεσίες και ΜΚΟ δίνουν καθημερινό αγώνα για τη διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των πανανθρώπινων αξιών σε μία δημοκρατική κοινωνία.

Η Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια», που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το 2004, συνδιοργανώνει με το «Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» συνέδριο με θέμα «Διαστάσεις του προσφυγικού ζητήματος και της ανθρωπιστικής κρίσης – Διάλογος για τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας».

Το Συνέδριο πραγματοποιείται τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 14.30-22.00 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος) και τελεί υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet Project “Discourses on European Union and Human Rights” που συντονίζει το προαναφερόμενο Ίδρυμα.

Το ζήτημα της αποτελεσματικής ένταξης των προσφύγων και γενικά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας αποτελεί κεντρικό θέμα του Συνεδρίου που θα εστιάσει σε τρόπους διαχείρισης της ετερότητας υπό συνθήκες ισότητας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κάνει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιορδάνης Ελευθεριάδης,  Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Senior Protection Officer της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη Vincent Briard και ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Παναγιώτης Ανανιάδης.

 

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν 23 εκπρόσωποι από το Κράτος, τους Δήμους, τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες, τους διεθνείς και ελληνικούς ΜΚΟ, ενώ καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα αναλύσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό ζήτημα (υποδοχή, αίτηση ασύλου, επανεγκατάσταση ή επαναπροώθηση κλπ.).

 

Όλοι οι φορείς θα παρουσιάσουν το έργο τους και τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη των προσφύγων (υγιεινή διαβίωση, σίτιση, ασφάλεια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση κλπ.), προκειμένου να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που θα βοηθήσουν στην άμεση επίλυση διάσπαρτων προβλημάτων και στην αποτελεσματική ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.

Ενδεικτικά κύριοι εισηγητές θα είναι η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, ο Περιφερειακός Συντονιστής Βορείου Ελλάδας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δήμαρχοι και Εκπρόσωποι των Δήμων Θεσσαλονίκης, Δέλτα και Θέρμης, εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της UNICEF, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IΟΜ), της EASO, συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων (ΣΕΠ) καθώς και εκπρόσωποι ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί του Κόσμου, INTERSOS, Caritas, PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες κλπ.

Επίσης, θα γίνει προβολή των trailers των ντοκιμαντέρ: «West Dream», «Dreaming of life» και «Dreaming of Democracy» και θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη με τον Ιρανό πρόσφυγα και σκηνοθέτη Μορτεζά Τζαφαρί.

Στο τέλος του Συνεδρίου θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις 21.10-22.00, όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των περισσοτέρων φορέων, και ΜΚΟ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και ανοικτή για όλους. Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Το πρόγραμμα είναι εδώ

UNESCO PROGRAM final- elec5

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις danag@uom.gr (κα. Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη της Έδρας UNESCO) ή mchronts@yahoo.gr (κα. Χρόντσιου, ασκούμενη στην Έδρα UNESCO) ή να καλέσετε 2310 891 442 και 6947 575 545, αντίστοιχα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΑΠΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

ΑΠΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ


Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στην Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής – για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (μη αμειβόμενη), αποστέλλοντας την συμπληρωμένη αίτηση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα ή μήνυμα με τον τίτλο praktiki askisi UNESCO στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, στις 14.00 πμ. Οι θέσεις είναι για 10 τουλάχιστον φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή το ΑΠΘ, που έχουν διδαχθεί με επιτυχία ή διδάσκονται  Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της ΕΕ, Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών, Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ή Εκπαιδευτική πολιτική ή Δίκαιο της Πληροφορίας. Η συνέντευξη θα γίνει την Παρασκευή 31.3.2017, στις 15.00 στο γραφείο 321 Β, τρίτος όροφος, Πύργος ΚΖ, ΠΑΜΑΚ.

Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί 2 μήνες από 3 Απριλίου έως 3 Ιουνίου 2017 και είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή (π.χ. απουσία λόγω MUN, ή εξετάσεις σε ξένη γλώσσα). Υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών. Η εθελοντική απασχόληση είναι 12 ώρες την εβδομάδα.

Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency). Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς αμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώ θα περιλαμβάνει παρουσία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για το σεμινάριο που θα διεξάγει η Έδρα UNESCO με τη βοήθεια των συνεργατών της με τίτλο «Ρατσισμός και Ξενοφοβία με έμφαση στον διαπολιτισμικό διάλογο και τις διαπολιτισμικές ικανότητες».

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα ή όλα τα ακόλουθα:
α) τη διοικητική υποστήριξη των εκδηλώσεων της Έδρας UNESCO (αλληλογραφία και προετοιμασία, διεξαγωγή),
β) τη μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση μετάφρασης,
γ) έρευνα σε βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας για τον ρατσισμό και ξενοφοβία,
δ) μοντάζ και ανάρτηση βίντεο από τις δραστηριότητες της Έδρας στο youtube και
ε) τη διαδικασία proof reading των ομιλιών και εκθέσεων που θα δημοσιεύσει η Εδρα Ουνέσκο στα ελληνικά και στα αγγλικά, δηλαδή ανάγνωση και διόρθωση στο δοκίμιο των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, που θα διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό και συστατική για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την αγγλική ορολογία και θα αποκτήσουν εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων, την ερευνητική εργασία και στην δημοσίευση γραπτών κειμένων. Για περισσότερες πληροφορίες για όσα κάνει η Έδρα Ουνέσκο, βλ. ιστοσελίδα

http://unescochair.uom.gr.

 

Δέσποινα Αναγνωστοπούλου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Διευθύντρια Έδρας Ουνέσκο

ΔΕΣ/ΠΑΜΑΚ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ “Η ΕΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ” ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΑΙ ΜΑΙΟ 2017 KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

Όσοι φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (μη αμειβόμενη), αποστέλλοντας μήνυμα με τον τίτλο praktiki askisi στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 ώρα 16.00.
Οι θέσεις είναι για 2 φοιτητές από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή άλλων συναφών πανεπιστημιακών τμημάτων όπου διδάσκονται μαθήματα διεθνών σχέσεων για να απασχοληθούν σε θέματα όπως “Εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη” και “Από την Κοινή Εξωτερική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης – Επιχειρήσεις της ΕΕ”.
Οι συνεντεύξεις θα γίνουν την Παρασκευή  31 Μαρτίου 2017, για όσους δηλώσουν συμμετοχή, από ώρα 17.30 έως 18.15, ανάλογα με τη  σειρά εμφάνισης στο γραφείο 321 Β, τρίτος όροφος, Πύργος ΚΖ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί από Δευτέρα 3 Απριλίου μέχρι 3 Ιουνίου 2017 με ενδιάμεσο διάλειμμα μία εβδομάδα για τις διακοπές του Πάσχα και θα είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή που θα επιλεγεί.

Θα περιλαμβάνει εθελοντική απασχόληση του ασκούμενου για 12 ώρες την εβδομάδα περίπου και συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Γ. Βοσκόπουλο, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που είναι θεματικός συντονιστής του ερευνητικού άξονα “Η ΕΕ στο διεθνές σύστημα” του Κέντρου Αριστείας  και την ακαδημαϊκή συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας αναπλ. καθηγήτριας κ. Δ. Αναγνωστοπούλου, του ιδίου τμήματος.

 

Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency) και η  επιτυχής εξέταση σε μαθήματα διεθνών σχέσεων ευρωπαϊκών θεμάτων. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει
η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί να γίνεται
και με ηλεκτρονικά μέσα και θα περιλαμβάνει παρουσία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για συνεργασία μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Βοσκόπουλο, θεματικό συντονιστή, κατόπιν συνεννόησης.
Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα και την ακαδημαϊκή συντονίστρια σε σχέση πάντα με τον θεματικό άξονα:
α) έρευνα, προετοιμασία, επιμέλεια και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αριστείας notebook (τετραδίου εργασίας) στα αγγλικά και στα ελληνικά πάνω στα θέματα του θεματικού άξονα

β) διαδικασία απομαγνητοφώνησης εισηγήσεων από τα σχετικά συνέδρια του Κέντρου Αριστείας που έγιναν πέρυσι ή φέτος.

γ) διαδικασία αρχικού proofreading του βιβλίου του Κέντρου Αριστείας στα αγγλικά, δηλαδή ανάγνωση και διόρθωση των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών σε εισηγήσεις.

δ) μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση
μεταφράσεων.
ε) έρευνα σε βάσεις δεδομένων, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας, νομολογίας και νομοθεσίας.

στ) απλό μοντάζ και ανάρτηση βίντεο από τις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας στο youtube.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, εφόσον διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό και συστατική επιστολή για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την ικανότητα στη χρήση της αγγλικής γλώσσας γενικά και ορολογίας ειδικότερα και θα αποκτήσουν εμπειρία στην ερευνητική εργασία και στην έκδοση notebooks, συλλογών και
βιβλίων.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα notebooks βλ. πεπραγμένα της Έδρας Jean Monnet βλ. ιστοσελίδα http://jmc.uom.gr/.

Για όσα έχει δημοσιεύσει μέχρι τώρα το Κέντρο
Αριστείας βλ. http://jmcexcellence.uom.gr/%CF%83%CF%84%CF%8C%CF
%87%CE%BF%CE%B9/
και
http://jmcexcellence.uom.gr/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE
%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%
CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει διεθνές συνέδριο στις 10 Μαρτίου 2017 στις 10 πμ με θέμα: «Από την Κοινή Εξωτερική Πολιτική Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: μία συνεκτική προσέγγιση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις»

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα: «Από την Κοινή Εξωτερική Πολιτική Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: μία συνεκτική προσέγγιση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις» (From the Common Foreign Security Policy (CFSP) to the European External Action Service (EEAS); a comprehensive approach to EU operations)την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017, στις 10 το πρωί, στην Aίθουσα Συνεδρίων στον 1ο όροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διακεκριμένος προσκεκλημένος του Κέντρου Αριστείας είναι ο Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Swedish Defence University, Δρ. Kjell Engelbrekt, ο οποίος θα μιλήσει για το καίριο θέμα των πολιτικών και στρατιωτικών σχέσεων και τη διαμόρφωση μίας συνεκτικής προσέγγισης στις επιχειρήσεις της Ε.Ε. Η Πλωτάρχης (Lieutenant Commander) Βασιλική Σαρτζετάκη, Διευθύντρια Οικονομικών του ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης ΝΑΤΟ) Κρήτης, καθώς και Εκπαιδεύτρια σε θέματα Φύλου, θα μας μιλήσει για ζητήματα φύλου στις ναυτικές επιχειρήσεις ασφάλειας. Στη συνέχεια, η επίκουρη καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος ΔΕΣ, Δρ. Φωτεινή Μπέλλου, θα αναλύσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και τη σημασία της για την εφαρμογή μίας συνεκτικής προσέγγισης των επιχειρήσεων της Ε.Ε. Η μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διεθνούς Άμυνας και Ευρωπαϊκής Ανάλυσης, Δρ. Ρεβέκκα Παιδή, θα μιλήσει για το συσχετισμό των «μικρών κρατών» και της συνεκτικής προσέγγισης.

Το δεύτερο πάνελ θα δώσει μια «διαφορετική» ματιά στο θέμα και θα περιέχει την ανάλυση του θεσμικής πλευράς των επιχειρήσεων, και όχι μόνο. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Θαλασσίων Συνόρων (Head of Sea Border Sector) της υπηρεσίας FRONTEX, κ. Γεώργιος Βουρέκας, θα μιλήσει για τον εξελισσόμενο ρόλο της σημαντικής αυτής Υπηρεσίας όσον αφορά τη συνεκτική προσέγγιση. Επιπρόσθετα πολιτικά στοιχεία και στοιχεία “ήπιας ισχύος” (soft power) θα αναλύσει ο Δρ. Γεώργιος Βοσκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΣ. Ο κ. Απόστολος Νικολαϊδης, ως αξιωματούχος για πολιτικά και στρατιωτικά θέματα (civil-military officer) στη Γενική Διεύθυνση των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναλύσει τον ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης στην προώθηση της συνεκτικής προσέγγισης και τη σημασία της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το συνέδριο είναι ανοιχτό στο κοινό και θα διεξαχθεί στην αγγλική, ενώ θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθηση.

Περισσότερες πληροφορίες

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8242&categorymenu=7&tmima=1

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ – ΕΒΕΘ 3-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Σας ενημερώνουμε με χαρά ότι o Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, με την χορηγία του κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση και των εκδόσεων Σάκκουλα, θα οργανώσουν Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Η απαγόρευση διακρίσεων στην πράξη”. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη (συνεδριακή αίθουσα ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29), την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017.

Σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή, “το συνέδριο έχει προσανατολισμό όχι μόνο θεωρητικό, αλλά και πρακτικό. Στοχεύει, αφενός, να παρουσιάσει τις νέες τάσεις και εξελίξεις στο δίκαιο της απαγόρευσης διακρίσεων στον ευρωπαϊκό χώρο· αφετέρου, να συζητήσει τους λόγους που οι διατάξεις περί απαγόρευσης διακρίσεων έχουν τόσο μικρή απήχηση στον ελληνικό νομικό κόσμο και τις συναφείς ΜΚΟ. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, θα αναπτυχθούν, από δικηγορική σκοπιά, πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εκδίκαση υποθέσεων απαγόρευσης διακρίσεων, ενώ εκπρόσωποι ΜΚΟ και θεσμικών φορέων για την ισότητα θα συζητήσουν τον ρόλο που η κοινωνία των πολιτών μπορεί να αναλάβει για την καταπολέμηση των διακρίσεων”.

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο πρόγραμμα  και στο site του Συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master’s Degree in European Policies on Youth, Education and Culture).

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για το Πανεπιστημιακό έτος 2016-2017 ορίζεται συνολικά κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.  Η διαδικασία επιλογής φοιτητών περιλαμβάνει αξιολόγηση φακέλου και συνέντευξη υποψηφίων.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την ημερομηνία λήξης των εγγραφών πιστοποιητικό με το ειδικότερο σχόλιο ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει η συμμετοχή τους σε προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος.

Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται στα 3.600 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις με καταβολή της πρώτης δόσης με την εγγραφή. Θα δοθεί δυνατότητα πληρωμής των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο πρώτα αφορούν στη διδασκαλία μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα και το τρίτο στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Θα δοθεί δυνατότητα συγγραφής εργασιών και διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα σε όσους φοιτητές το επιθυμούν.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Το κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα τριών (3) απουσιών σε κάθε μάθημα. Έναρξη μαθημάτων Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Tο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής (επιλέγουμε ένα στα τρία μαθήματα επιλογής) ανά εξάμηνο

 • Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία      (Κουσκουβέλης/ Παπαδόπουλος)
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός    (Μπουτσιούκη)
 • Μέθοδοι έρευνας και εκπόνησης επιστημονικών εργασιών με χρήση εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής    (Κουτσουπιάς/Δεργιαδές/Ζαφειρόπουλος)
 • Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βοσκόπουλος )
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση         (Μπιτζένης)
 • Δικαιώματα του Παιδιού              (Αναγνωστοπούλου)
 • Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων          (Σκιαδάς)
 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία      (Βοσκόπουλος/Παπαδόπουλος)
 • Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία               (Βασιλειάδης /Λίτσας)
 • Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση   (Κιόχος /Νίκας)
 • Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση        (Κωνσταντινίδης/Μπιτζένης)
 • Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη           (Αναγνωστοπούλου)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο Κ124, τηλ.: 2310 891416, ώρες 10:00-12:00, e-mail: kakani@uom.gr.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: Αριστείδης Μπιτζένης, Καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας

Συντονιστής του Συνεδρίου Διεθνούς Επιχειρηματικότητας: http://www.icib.eu

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://www.epnep.uom.gr/

8ες Ελληνο-γαλλικές ημερίδες 10-11 Οκτωβρίου 2016 – ΕΒΕΘ-ΚΔΕΟΔ

8ες Ελληνο-γαλλικές ημερίδες 10-11 Οκτωβρίου 2016

 

Στις 10 και 11 Οκτωβρίου θα συνδιοργανωθούν οι 8ες Ελληνο-Γαλλικές Νομικές Ημερίδες από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Société de Législation Comparée, με θέμα :

 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Από τη σκοπιά του ιδιωτικού, εργατικού, διοικητικού, ποινικού και διεθνούς δικαίου

 H εναρκτήρια συνεδρία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016, ώρα 9 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29, 54624 Θεσσαλονίκη) και η δεύτερη συνεδρία τηνΤρίτη 11 Οκτωβρίου 2016, ώρα 9:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο «Δημ. Ευρυγένη» του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά).

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα

ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΗ_ΗΜΕΡΙΔΑ_2016

 

ELI European Young Lawyers’ Award

ELI European Young Lawyers’ Award launched at the Annual Conference 2016!

The goal of this award is to provide the young European legal community with a mechanism to propose practical suggestions for the improvement of European law, as a way of giving voice to the future European legal experts and to help the ELI in fulfilling its core mission of improving the quality of European law. The award is supported by the ELI and other appropriate participating institutions.

Applicants

Applicants must be students enrolled at a European university (undergraduate or postgraduate law degree) or young practising lawyers between 18 and 30 years old and be knowledgeable in English.

Contribution

Candidates must submit a unique and original paper which was not previously published and is dealing with a European legal issue that could be improved. The contribution can be submitted in any of the EU official languages along with the English translation. The submission shall contain:

 • A cover sheet with the name, telephone number, e-mail and postal address of the applicant, as well as the topic of the paper;
 • An executive summary of maximum 300 words;
 • A paper of maximum 2.500 words, containing at least the following information:
  • Introduction;
  • Identification of a problem or a possibility for improvement in the indicated field of law in Europe;
  • Analysis of one or more possible solution(s);
  • Concluding remarks

Jury

The Jury of the ELI European Young Lawyers’ Award is comprised of the ELI and other appropriate participating institutions. It will be selected by the ELI Executive Committee every two years.

Prize

The awarded candidate will be invited to present his/her paper at the ELI Annual Conference.

The ELI will further cover his/her accommodation and travel expenses up to EUR 1.000. This will provide the winner with an opportunity to meet and greet some of the world’s leading law experts and exchange ideas with them.

In addition, the winning contribution will be published on the ELI website and its author will be awarded with two years of free ELI fellowship, which will allow this person to be involved in Special Interest Groups, present project proposals and participate in the Members Consultative Committees of the different ELI projects.

More details will be available soon at the ELI website.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 26-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ”

ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

26 – 30 Αυγούστου, 2016 – Θεσσαλονίκη

ΈΔΡΑ UNESCO ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής Για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει θερινό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη για δικηγόρους, δικαστές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες και φοιτητές με θέμα την «Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη με έμφαση στα δικαιώματα των προσφύγων».

Τα μαθήματα θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα από 10 εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς από την Ευρώπη και την Ελλάδα στην κλιματιζόμενη Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στις 26 – 30 Αυγούστου, 2016. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 40 διδακτικές ώρες και προσφέρει 3 εξωσχολικές μονάδες ECTS στους συμμετέχοντες. Το ωρολόγιο πρόγραμμα -που θα ανακοινωθεί σύντομα- θα πραγματοποιείται τις καθημερινές Παρασκευή και Δευτέρα από τις 14.30 μέχρι τις 21.30, το Σάββατο από τις 10.30 μέχρι τις 18.30 και την Κυριακή από τις 15.00 έως τις 21.45.

Το θερινό σχολείο αποτελείται από πέντε θεματικούς κύκλους και τις αντίστοιχες διαλέξεις, οι οποίες είναι:

 • Διεθνείς και Περιφερειακοί Μηχανισμοί Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Π. Νάσκου Περράκη: «Η Διεθνής και Περιφερειακή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: το παράδειγμα των προσφύγων»

 • Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

D. Rajska: «Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Το δικαίωμα σε Δίκαιη Δίκη και το Δικαίωμα Ασύλου»

Ι. Παπαδόπουλος: «Η ελευθερία της Έκφρασης»

 • Τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα στην ΕΕ και η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Λ. Παπαδοπούλου: «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»

Ε. Αλεξανδροπούλου: «Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην Ε.Ε»

 • Απαγόρευση Διακρίσεων με έμφαση στα Δικαιώματα των LGBT

Δ. Αναγνωστοπούλου: «Η νομοθεσία και νομολογία του ΕΔΑΔ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την Απαγόρευση των Διακρίσεων»

Α. Τρυφωνίδου: «Τα Δικαιώματα των LGBT στην Ευρώπη»

 • Πρόσφυγες, Μεινότητες, Ομάδες, Πολιτισμικά Δικαιώματα

Ν. Γαϊτενίδης: «Πολιτισμικά Δικαιώματα στην Ευρώπη» και «Μεινότητες, Αυτόχθονες Πληθυσμοί και Ομάδες: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ταυτότητα»

Ι. Παπαβασιλείου – Αλεξίου: Εργαστήριο με θέμα τις «Διαπολιτισμικές Ικανότητες σχετικά με την Συμβουλευτική σε Ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο φυλλάδιο

SUMMER_SCHOOL_Unesco_Human_Rights_NEW-2

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 250 ευρώ, ενώ οι φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων πληρώνουν μόνο το ποσό των 200 ευρώ. Το κόστος περιλαμβάνει: το κόστος συμμετοχής, όλα τα συνεδριακά έντυπα (θα σταλούν με e-mail), το πάρτυ καλωσορίσματος, τα διαλείμματα με καφέ και ελαφρύ φαγητό, τις εξετάσεις καθώς και τα πιστοποιητικά. (Μείωση 10% στα δίδακτρα θα δοθεί σε εγγραφή 2 ατόμων). Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα σε 12 άτοκες δόσεις.

 

Το Θερινό Σχολείο θα δώσει δύο υποτροφίες υπό τον όρο πως θα υπάρξουν συμμετοχές άνω των 20 ατόμων και οι υποψήφιοι θα δείξουν μεγάλο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και επιδόσεις, καθώς και απόδειξη της οικονομικής τους στενότητας. Η υποτροφία καλύπτει μόνο το κόστος συμμετοχής.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 22 Αυγούστου, 2016. Μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής αιτήσεων (στα Αγγλικά)

application-form26-30Αυγ

και στη συνέχεια να τη στείλετε με e-mail στο danag@uom.gr ή desantonop@gmail.com.

 

Συμπληρώστε την αίτησή σας ΤΩΡΑ!

 

Για αιτήσεις και πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε desantonop@gmail.com, +30 2310 891 442 και +30 6906 762 857

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 8-11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΕ” ΜΕ 2 ECTS

Στη Θεσσαλονίκη, στην κλιματιζόμενη αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα διεξαχθεί το θερινό σχολείο με τίτλο “Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ”, αντί για τη Ζαγορά Πηλίου, τις ίδιες ημερομηνίες 8-11 Ιουλίου, το απόγευμα και τους ίδιους εισηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το θερινό σχολείο, που διοργανώνει το Κέντρο Αριστείας Ζαν Μοννέ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αφορά τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς Schengen, μετανάστευσης, ασύλου και ασφάλειας, καθώς και το ποινικό δίκαιο και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της ΕΕ.

Τα δίδακτρα μειώνονται σε 250 ευρώ και για τους φοιτητές στα 200 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα χρέωσης πιστωτικής κάρτας σε 12 δόσεις. Όσοι περάσουν τις εξετάσεις πολλαπλής επιλογής θα έχουν 2 Extracurricular ECTS. Υπάρχει η δυνατότητα 2 υποτροφιών καθώς και μείωση διδάκτρων κατά 10% σε περίπτωση ομαδικής εγγραφής 2 συμμετεχόντων.

Το θερινό σχολείο πλαισιώνεται από προαιρετικές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ειδικές μειωμένες τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, τηλεφωνείστε 2310 891 442 ή 6979 348 008 ή στείλτε μήνυμα στο  danag@uom.gr  και chrybass@yahoo.com

Βλ. φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες.

fylladio_thessaloniki22

REFUGEE CRISIS, IMMIGRATION AND HUMAN RIGHTS: IMPORTANT TOPICS OF THE SUMMER ACADEMY ORGANISED BY THE JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE AND THE UNESCO CHAIR OF THE UNIVERSITY OF MACEDONIA

 
The Jean Monnet Center of Excellence and the UNESCO Chair of the Department of International and European Studies, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, are organising a Summer academy on European Studies and Protection of Human rights  consisting of two summer schools in English. The academic faculty in both summer schools are University professors and experts from all over Greece and the EU (Great Britain, Spain and Poland).
The first summer school is on “Freedom, Security and Justice in the EU“.  It will  be held from Friday July 8, afternoon until Monday, July 11, 2016, afternoon, in Thessaloniki, Greece. In particular, the summer school will last 25 hours and there will be 2 ECTS for those who pass a multiple choice exam. The main areas of study will be:
·       Institutional Structure and Development (EU institutions, Frontex, Eurojust, European Attorney) which will be analyzed by Prof. Chrysomallis,
·       European Citizenship and the protection of fundamental rights in the Area of Freedom Security and Justice by D. Anagnostopoulou,
·       Internal and External Security by Prof. F. Bellou,
·       Immigration and asylum policies by Prof. V. Hatzopoulos and I. Papageorgiou,
·       EU Private International Law by M. Gardenes – Santiago (Autonomous University of Barcelona),
·       European criminal law (Dr. A. Giannakoula)
 The tuition fees are 250 euros and special offer 200 euros for University students. See complete leaflet
Apply now!
Here is the programme of lectures
The second summer school will begin on Thursday, July 14 afternoon and will end on Tuesday, July 19 in Zagora, Pelion, Greece. It will last 40 hours with a focus on the protection of human rights in Europe:
·       International human rights protection mechanisms (International Covenants and International Conventions), taught by f. Professor P. Naskou Perraki (University of Macedonia)
·       European Convention on Human Rights by Dr. Dagmara Rajska, expert of the Council of Europe, who will discuss  the right for fair trial and the right to asylum,
·       Freedom of Expression by Prof. I. Papadopoulos (University of Macedonia),
·       Protection of Personal Data by Prof. E. Alexandropoulou (University of Macedonia),
·       EU Charter of Fundamental Rights by Prof. L. Papadopoulou (Aristotle University of Macedonia),
·       Prohibition of discrimination and LGBT Rights, by Prof. D. Anagnostopoulou (University of Macedonia),
·       Protection of minorities and cultural rights by Dr. Nikos Gaitenidis, Head of the Observatory on Constitutional Values of the Jean Monnet Centre of Excellence, and
·       Workshop on intercultural skills by Prof. I. Papavasileiou (University of Macedonia)
For this summer school the tuition fee is EUR 350 and EUR 300 for University students. There will be 3 ECTS (Extracurricular) for those who pass a multiple choice exam.
Accomodation at Villa Gayani is not included in the course fee but we have obtained a special price for each participant of 15 euros for a single room, 13 euros for a double room and 10 euros for a triple room. We have also planned optional evening excursions to beaches Horefto, Milopotamos and Damouchari by tourist bus. A Certificate of attendance will be issued to all while a Certificate of Graduation will be awarded to all those passing a multiple choice examination.
Students who attend both summer schools of our summer academy will have a total discount of 10%. Also, we will be able to offer you discount (in the form of a scholarship for delegations of more than 5 people (one for a group of 5, two for a group of 10 etc.). Registrations of 2 participants will have a 10% discount. We do not cover any visa costs, accommodation or transportation.
Apply now!
For additional information, please refer to the attached posters and booklets or contact:
Assistant Professor Despina Anagnostopoulou danag@uom.gr 2310 891 442
or Ms. Chrysothea Basia chrybass@yahoo.com
Phone number: 00306979348008

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΖΑΝ ΜΟΝΝΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στις 10 Ιουνίου 2016, Παρασκευή, ώρα 17.00-21.00 στην αίθουσα συνεδρίων στον πρώτο όροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα διεξαχθεί συνέδριο και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τον Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία. Κεντρικός ομιλητής είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου ΕΚΠΑ κ. Χρήστος Ροζάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ακολουθούν εισηγήσεις και συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

4 programma racism-2