20-21 Μαίου 2017 – Sessions του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet για την Τραπεζική Ενωση, τη Δημοσιονομική Ενωση και τις Επενδύσεις στην ΕΕ στο πλαίσιο του 8ου ICIB 2017

Θεματικές ενότητες του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet στο πλαίσιο του 8ου ICIB 2017

 

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη, 17 Μαΐου 2017

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει τρεις θεματικές ενότητες (sessions) και μία κεντρική ομιλία στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα (8th International Conference International Business – ICIB 2017) που θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη (οδός Μοναστηρίου 305) στις 19-21 Μαΐου 2017. Το Κέντρο Αριστείας λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2015 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, φιλοξενούμενο στο Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. To Κέντρο Αριστείας Jean Monnet συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο με θεματικές ενότητες που αφορούν τις επενδυτικές πολιτικές στην ΕΕ και το Επενδυτικό Πρόγραμμα Juncker, τη Δημοσιονομική Ένωση της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Όλες οι συνεδρίες θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, το “8o Διεθνές Συνέδριο για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα” φιλοξενεί τις παρακάτω δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet:

1.«EU Investment PoliciesThe Investment Plan for Europe (Juncker Plan το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 στις 09:00-11:00 (Session VI), με ομιλητές κατά σειρά τον κ. Nicholas Jennett (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Προϊστάμενο της Επενδυτικής Ομάδας για την Ελλάδα, Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), τον κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη (Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ), τον Ευρωβουλευτή κ. Γεώργιο Κύρτσο, τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θεματικό συντονιστή του Κέντρου Αριστείας στον ερευνητικό άξονα «Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση») και τον κ. Απόστολο Κιόχο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Η θεματική αυτή ενότητα συνδιοργανώνεται με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και θα συντονιστεί από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κα. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας.

Ο κ. Nicholas Jennett θα μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Στη συνέχεια, ο κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης θα επισημάνει τις ευκαιρίες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Έπειτα, ο Ευρωβουλευτής κ. Γεώργιος Κύρτσος θα αναφερθεί στην αγωνιώδη αναζήτηση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής στην Ελλάδα. Ο επ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος θα μιλήσει για τις πολιτικές, οικονομικές και επενδυτικές πτυχές του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που πρότεινε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker. Τη συνεδρία θα κλείσει ο επ. Καθηγητής κ. Απόστολος Κιόχος με θέμα τον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Χάρτη Επενδύσεων ως βασικό εργαλείο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

  1. «EU Fiscal Union» την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 στις 09:00-10:20 (Session X), με ομιλητές κατά σειρά τον κ. Δημήτρη Σκιαδά (Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Η συνεδρία θα συντονιστεί από τον Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Χρήστο Νίκα, θεματικό συντονιστή του Κέντρου Αριστείας στον άξονα «Ανάπτυξη της ΕΕ». Ο αν. Καθηγητής κ. Δ. Σκιαδάς θα μιλήσει για το καίριο ζήτημα της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ως βάσης για μια Δημοσιονομική Ένωση και θα δώσει έμφαση στα διδάγματα που απορρέουν από τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο επ. Καθηγητής κ. Ι. Παπαδόπουλος θα θέσει το ερώτημα αν το μείγμα πολιτικής για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε μια Δημοσιονομική Ένωση.
  2. Κεντρική ομιλία με θέμα «Τhe EU Investment PlanThe Extension of EFSIChallenges and Opportunities» την Κυριακή στις 10:20-11:00 (Session ΧΙ), με κεντρική ομιλήτρια την Ευρωβουλευτή κα. Μαρία Σπυράκη. Βασικό θέμα της ομιλίας είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.
  3. «EU Banking Union» την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 στις 11:30-13:00 (Session XΙΙ), με ομιλητές κατά σειρά τον κ. Ιωσήφ Κτενίδη (Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), τους κκ. Ιωάννη Παπαδόπουλο και Απόστολο Κιόχο (Επίκουρους Καθηγητές Πανεπιστημίου Μακεδονίας), την κα. Κορνηλία Βικελίδου (Υποψήφια Διδάκτορα Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και την κα. Μάρθα Καββαθά (Νομική Υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδας). Τη συνεδρία θα συντονίσει ο Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Λάμπρος Κοτσίρης. Ο αν. Καθηγητής κ. Ιωσήφ Κτενίδης θα μιλήσει για τις θεσμικές πτυχές της Τραπεζικής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα για τον σταδιακό μετασχηματισμό των αρμοδιοτήτων της ΕΕ για την εσωτερική αγορά μετά την χρηματοπιστωτική κρίση. Στη συνέχεια, οι επ. Καθηγητές κκ. Ιωάννης Παπαδόπουλος και Απόστολος Κιόχος θα αναφερθούν στο σχέδιο διαρθρωτικής τραπεζικής μεταρρύθμισης της ΕΕ (European Glass – Steagall Act). Η κα. Κορνηλία Βικελίδου, θα αναφερθεί στην περίπτωση της Τράπεζας Bank Monte dei Paschi di Siena υπό το πρίσμα της αποτελεσματικής Τραπεζικής Ένωσης. Τέλος, η κα. Μάρθα Καββαθά θα μιλήσει για το καίριο ζήτημα των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης και την αλληλεπίδραση μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ενιαίου Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).

Με την επιχορήγηση του προγράμματος της ΕΕ Erasmus+

*Για τη συμμετοχή στο «8ο Διεθνές συνέδριο για Διεθνή Επιχειρηματικότητα» απαιτείται εγγραφή και καταβολή χρηματικού ποσού όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα www.icib.eu. Ειδικά για τους φοιτητές, η εγγραφή στο διεθνές συνέδριο είναι μόνον 25 ευρώ, χωρίς συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ ή τα ελαφρά γεύματα.

Για την παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων (sessions) του Κέντρου Αριστείας, που φιλοξενούνται στο «8ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα», η εγγραφή ανέρχεται στο ποσόν των 25 ευρώ ανά θεματική ενότητα και θα καταβληθεί στους οργανωτές του Διεθνούς Συνεδρίου. Ειδικά για τους φοιτητές, η παρακολούθηση των sessions του Κέντρου Αριστείας είναι δωρεάν, χωρίς συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ ή τα ελαφρά γεύματα.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Κέντρο Αριστείας.

**Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις danag@uom.gr (κα. Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας) ή apalla@uom.edu.gr  (υποψ. Διδάκτωρ κα. Πάλλα, υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης Κέντρου Αριστείας) ή να καλέσετε στο 2310 891 644.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των θεματικών ενοτήτων του Κέντρου Αριστείας.

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

INTERNATIONAL BUSINESS

 

 

 

www.icib.eu

ICIB 2017 Program

Grand Hotel Palace

Thessaloniki
Saturday 20/5/2017

9:00-11:00 am
SESSION VI

Jean Monnet Center of Excellence of the University of Macedonia in collaboration with the Chamber of Commerce and Industry of Thessaloniki

Research Laboratory of  International Relations and European Integration  

JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE

Research on Crucial Issues

of European Integration

 

 
Jean Monnet Chair

New Dimensions on EU Legal Studies

                                             

EU Investment Policies – The Investment Plan for Europe (Juncker Plan)
Chair: Despoina Anagnostopoulou

Nicholas Jennett  European Fund for Strategic Investments (EFSI)
Emmanouil Vlachogiannis, 1st Vice President, TCCI  

The opportunities for Greek SMEs

Georgios Kyrtsos Member of the European Parliament  

Greece´s agonizing search of a development strategy

Ioannis Papadopoulos, University of Macedonia The Political, Financial, and Investment Aspects of the Investment Plan for Europe
Apostolos Kiohos, University of Macedonia The European Investment Advisory Hub as an essential tool of the Investment Plan for Europe

Sunday 21/5/2017
SESSION X
9:00-10:20 am
Jean Monnet Center of Excellence of the University of Macedonia

Research Laboratory of International Relations and European Integration  

JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE

Research on Crucial Issues

of European Integration

 

 

 
Jean Monnet Chair

New Dimensions on EU Legal Studies

 

EU Fiscal Union
Chair: Professor Christos Nikas

Dimitrios Skiadas, University of Macedonia Excessive Deficit Process as a basis for a Fiscal Union: Lessons from the EU Auditors’ point of view
Ioannis Papadopoulos, University of Macedonia Constitutionalization of macroeconomic philosophy and asymmetrical fiscal framework: Can the Stability and Growth Pact policy mix lead to a Fiscal Union?
Round Table Discussion

 

SESSION XI

10:20-11:00

Jean Monnet Center of Excellence of the University of Macedonia

EU Investment Policies – The Investment Plan for Europe (Juncker Plan)
Keynote Speaker:

Maria Spyraki, Member of the European Parliament Τhe EU Investment Plan – The Extension of EFSI – Challenges and Opportunities

 

11:00-11:30 am
Coffee Break

11:30-13:00 pm

SESSION XII

 

Jean Monnet Center of Excellence of the University of Macedonia
EU Banking Union

Chair: Lambros Kotsiris, Aristotle University of Thessaloniki

Iosif Ktenidis, Aristotle University of Thessaloniki Institutional Aspects of the Banking Union: EU internal market competence transformation after the financial crisis
Ioannis Papadopoulos and Apostolos Kiohos, University of Macedonia The Structural Banking Reform Project of the EU: Towards a European Glass-Steagall Act?
Kornilia Vikelidou, University of Macedonia Towards an effective Banking Union: The case of the Bank Monte dei Paschi di Siena
Martha Kavvatha, Legal Service of the Bank of Greece Powers of the Bank of Greece under the Banking Union: Interplay with the ECB and the SRB”.
Round table discussion