ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΖΑΝ ΜΟΝΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΟΥΝΕΣΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη Ζαγορά Πηλίου θα διεξαχθεί η Θερινή Ακαδημία για τις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με δύο θερινά σχολεία στην αγγλική γλώσσα. Η Θερινή Ακαδημία συνδυάζει την απόκτηση γνώσεων και πιστοποίησης από καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού που εστιάζουν κυρίως στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου με εκδρομές στις παραλίες του Χορευτού, της Νταμούχαρης και του Μυλοποτάμου.

Το πρώτο θερινό σχολείο διοργανώνεται από το Κέντρο Αριστείας Ζαν Μοννέ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την υποστήριξη της ομώνυμης Έδρας στις 8-11 Ιουλίου 2016 (Παρασκευή απόγευμα έως Δευτέρα) με θέμα “Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ”, διάρκεια 25 ωρών και ακαδημαϊκό προσωπικό 7 καθηγητές και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Μεγάλη Βρετανία. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές, δικαστές, δικηγόρους  και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τις πολιτικές της ΕΕ για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τη μετάναστευση και το άσυλο, το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. αναλυτικό φυλλάδιο.

SUMMERSCHOOLasfj-6-6

Το δεύτερο θερινό σχολείο διοργανώνεται από την Εδρα Ουνέσκο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 14-19 Ιουλίου (Πέμπτη απόγευμα με Τρίτη) με θέμα “Η προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρώπη, διάρκεια 40 ωρών και ακαδημαϊκό προσωπικό 9 καθηγητές και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, την Αγγλία και την Πολωνία. Αφορά φοιτητές, δικαστές, δικηγόρους, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες. Θα αναλυθούν οι διεθνείς και περιφερειακοί μηχανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ με έμφαση στα δικαιώματα των προσφύγων, τη δίκαιη δίκη, την ελευθερία έκφρασης, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την θρησκευτική ελευθερία, τη μή διάκριση και τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα πολιτιστικά δικαιώματα. Βλ. αναλυτικό φυλλάδιο

SUMMER SCHOOL Unesco Human Rights 6-6

Οι εγγραφές που γίνονται μέχρι 17 Ιουνίου έχουν μειωμένα δίδακτρα. Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να παρακολουθήσει και τα δύο θερινά σχολεία ή εγγραφεί ομάδα 3 ατόμων υπάρχει έκπτωση 10%. Επίσης δίνονται 2 υποτροφίες, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός. Για περισσότερες πληφορορίες επικοινωνήστε στο danag@uom.gr ή καλέστε στο 2310 891 442 ή 6979 348008.

Βλ. αφίσες summer-academy-fin3-6-2