1η Εικονική Δίκη-Moot Court, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

"New Dimensions on EU Legal Studies", University of Macedonia, Department of International and European Studies