1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 «ΝΕΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» (NeDEUS)

Η Έδρα Jean Monnet του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οργανώνει «Τριήμερο διεθνές συνέδριο» με θέμα «Εξελίξεις και προκλήσεις στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ» στη Θεσσαλονίκη, την 14/16-2-2013. Το Συνέδριο αφιερώνεται στη μνήμη του αείμνηστου Ευρωβουλευτή και Δικαστή στο ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου Ευρυγένη, του οποίου το πολυσχιδές έργο έχει άμεση σχέση με τέσσερεις τουλάχιστον πτυχές του ΧΕΑΔ: τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, τον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία, το Δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών καθώς και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

Τόποι διεξαγωγής του συνεδρίου:

– Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας την Πέμπτη και Παρασκευή 14/15.2.20213 και

– Αμφιθέατρο Δημητρίου Ευρυγένη στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στον Φοίνικα, Καλαμαριά το Σάββατο στις 16.2.2013. 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 

  1. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)
  2. Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας
  3. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
  4. Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης (UAB)
  5. Τομέας Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Κ. Χατζηκωνσταντίνου
  6. Τομέας Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής Β. Χριστιανός
  7. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  8. Έδρα Jean Monnet ad Personam, Καθηγητής Στ. Περράκης, «Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην ΕΕ», Πάντειο Πανεπιστήμιο
  9. Έδρα Jean Monnet, «Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο και Συνταγματικός Πολιτισμός», Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  10. Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ), Πάντειο Πανεπιστήμιο,

 Το Συνέδριο εξετάζει τον βαθμό προόδου της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα διερευνηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και οι προκλήσεις, που απορρέουν από τις πολιτικές του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης,  καθώς και οι αντίστοιχες επιπτώσεις στους Ευρωπαίους πολίτες.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές που ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνητικούς αξιωματούχους και τοπικές αρχές, δικαστικούς λειτουργούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και επικαιροποιημένη  ενημέρωση  σχετικά με τα τρέχοντα και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.

Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση  κρίσιμων και πολυδιάστατων θεμάτων έρευνας και η προώθηση του ακαδημαϊκού προβληματισμού και διαλόγου. Επιπλέον, το συνέδριο στοχεύει στη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για μια πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των δικαστικών λειτουργών με σκοπό τη διευκόλυνση της ροής της γνώσης μεταξύ τους.

Το συνέδριο παρέχει μια σφαιρική και εξειδικευμένη αποτίμηση των  προκλήσεων που επιβάλλονται στη διαχείριση των συνόρων, στη μετανάστευση και το άσυλο, ιδίως αυτές που είναι απόρροια της  οικονομικής κρίσης. Ενθαρρύνει τον διάλογο και την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία διερεύνησης των σχέσεων  μεταξύ της μετανάστευσης και της ασφάλειας και το πλέγμα  εσωτερικής/εξωτερικής ασφαλείας. Εμβαθύνει στον ρόλο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, καθώς και στην άνοδο του πολιτικού εξτρεμισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τέλος, αναλύει το κεκτημένο της  Ποινικής και Αστικής Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εισηγήσεις διαρθρώνονται γύρω από έξι διαφορετικές θεματικές ενότητες, με κάθε ενότητα να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 διαλέξεις από ακαδημαϊκούς με διαφορετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, δικαστικούς λειτουργούς, αξιωματούχους, νέους ερευνητές, εκπρόσωπους της κοινωνίας των πολιτών, κα. Θα δοθεί επίσης στους συμμετέχοντες η ευκαιρία για διάλογο και συζήτηση.

Τα πρακτικά Συνεδρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της έδρας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θα εκδοθούν στη συνέχεια σε Τόμο, που θα δοθεί στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες. Η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των γνώσεων σε όλους θα δώσει έναυσμα για  περαιτέρω προβληματισμό.

Αίτηση Συμμετοχής

"New Dimensions on EU Legal Studies", University of Macedonia, Department of International and European Studies