Στιγμιότυπα από το Συνέδριο

 

 

 

 

 

 

 

 

"New Dimensions on EU Legal Studies", University of Macedonia, Department of International and European Studies