Φωτογραφίες από τις δραστηριότητες της Έδρας

 

 

Σεμινάριο : Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη

20141211_155231 20141120_163711 20141120_163723 20141211_155231 20141211_160459 20141216_122849 20141216_123807 20141218_161101 20141218_163822 CAM00660 CAM00663 20141216_104239 20141216_113323 20141216_122849 20141216_121743 IMG_0229

 

 

 

"New Dimensions on EU Legal Studies", University of Macedonia, Department of International and European Studies