5ο Συνέδριο Έδρας Jean Monnet: Δημοκρατία και Ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η σημασία των Ευρωεκλογών

poster

 

 

 

 

 

 

 

"New Dimensions on EU Legal Studies", University of Macedonia, Department of International and European Studies