Στιγμιότυπα από το Συνέδριο


[youtubegallery]

[/youtubegallery]

"New Dimensions on EU Legal Studies", University of Macedonia, Department of International and European Studies