ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Όσοι φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (μη αμειβόμενη), αποστέλλοντας μήνυμα με τον τίτλο praktiki askisi στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016.

 

Οι θέσεις είναι για 6 ή 8 φοιτητές από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τη Νομική Σχολή ΑΠΘ, τη Νομική Σχολή ΔΠΘ, το Τμήμα Δημοσιογραφίας ΑΠΘ και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.

 

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν την Παρασκευή  9.12.2016, από ώρα 14.00 έως 16.00, ανάλογα με τη σειρά εμφάνισης στο γραφείο 321 Β, τρίτος όροφος, Πύργος ΚΖ, ΠΑΜΑΚ.

Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

 

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη.  Η άσκηση διαρκεί από Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου μέχρι 27 Μαΐου 2017 με ενδιάμεσα διαλείμματα για τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και για την εξεταστική Ιανουαρίου. Η άσκηση θα είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή που θα επιλεγεί. Θα περιλαμβάνει απασχόληση του ασκούμενου για 12 ώρες την εβδομάδα περίπου. Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency) και η επιτυχής εξέταση σε μαθήματα ευρωπαϊκού δικαίου ή ευρωπαϊκών θεμάτων. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα και θα περιλαμβάνει παρουσία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για συνεργασία μαζί με την κάτοχο της Έδρας Jean Monnet και τους θεματικούς συντονιστές του Κέντρου Αριστείας, κατόπιν συνεννόησης.

 

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα ή όλα τα ακόλουθα αντικείμενα, κατά την επιλογή του κάθε ασκούμενου μετά από συνεννόηση του επιβλέποντα:

 

α) έρευνα, προετοιμασία,  επιμέλεια και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αριστείας notebooks (τετραδίων εργασίας) στα αγγλικά και στα ελληνικά πάνω σε ένα από τα παρακάτω θέματα του Κέντρου Αριστείας: Ασφάλεια στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, το Επενδυτικό σχέδιο Juncker, Ενίσχυση των Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη και Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος και Δια Βίου Μάθηση, Εμπόδια στην Κυκλοφορία των Ερευνητών, Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Ένωση.

 

β) έρευνα, προετοιμασία,  επιμέλεια και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Συνταγματικών Αξιών του Κέντρου Αριστείας συλλογών νομολογίας και νομοθεσίας στην Ελλάδα, στην ΕΕ και στα κράτη μέλη, στα αγγλικά και στα ελληνικά για τις συνταγματικές αξίες της ΕΕ (αξιοπρέπεια, ισότητα, δημοκρατία, ελευθερία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα).

γ) προώθηση των εκδηλώσεων του Κέντρου Αριστείας και κάλυψη ειδησεογραφίας.

 

δ) διοικητική στήριξη των συνεδρίων του Κέντρου Αριστείας πάνω στα παραπάνω θέματα καθώς και του Παρατηρητηρίου Συνταγματικών Αξιών.

 

ε) διαδικασία απομαγνητοφώνησης εισηγήσεων από συνέδρια του Κέντρου Αριστείας που έγιναν πέρυσι ή θα γίνουν φέτος.

 

στ) διαδικασία αρχικού proofreading των βιβλίων του Κέντρου Αριστείας στα ελληνικά και στα αγγλικά, δηλαδή ανάγνωση και διόρθωση των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών σε εισηγήσεις που έχουν ως θέμα την εμβάθυνση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στα Ευρωπαϊκά θέματα.

 

ζ) μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση μεταφράσεων.

 

η) έρευνα σε βάσεις δεδομένων, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας, νομολογίας και νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ευρωπαϊκούς θεσμούς και ευρωπαϊκές πολιτικές.

 

θ) απλό μοντάζ και ανάρτηση βίντεο από τις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας στο youtube.

 

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, εφόσον διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό και συστατική επιστολή για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την ικανότητα στη χρήση της αγγλικής γλώσσας γενικά και ορολογίας ειδικότερα και θα αποκτήσουν εμπειρία στην ερευνητική εργασία και στην έκδοση notebooks, συλλογών και βιβλίων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πεπραγμένα της Έδρας Jean Monnet βλ. ιστοσελίδα http://jmc.uom.gr/.

Για όσα έχει δημοσιεύσει μέχρι τώρα το Κέντρο Αριστείας βλ. http://jmcexcellence.uom.gr/%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9/

και http://jmcexcellence.uom.gr/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/