“ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ” ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΩΡΑ 17.00-20.30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET

EU Research Policy -english2